Hlášení

Posílení vlivu a přeshraniční spolupráce mezi NNO v Bosně a Hercegovině a Srbsku o evropské integraci

Vedoucí projektu: David Král

Doba trvání projektu: ukončen (říjen 2010 - květen 2012)

Shrnutí projektu:

Hlavní myšlenkou projektu bylo umožnit vytvoření koalic nevládních organizací a expert zaměřených na proces evropské integrace v Bosně a Srbsku. Tento krok měl pomoci zahájit veřejnou debatu a zvýšit povědomí občanů obou zemí o integračním procesu a podporovat rozvoje tlaku veřejnosti a expertů na státní instituce. Zároveň mělo dojít k posílení regionální spolupráce a pomůže identifikovat společné zájmy a překážky v procesu evropské integrace. Vše bylo doplněno o pohled na český příklad a zkušenosti, které Česká republika měla z předvstupního období. První část projektu se uskutečnila v Bosně a zároveň v Srbsku ve formě brainstormingového semináře pro zástupce nevládních organizací, pro experty a novináře, jehož cílem bylo vytvoření koalice, která bude vykonávat tlak na politické představitele a instituce, pokud jde o otázky evropské integrace. Na závěr projektu se uskutečnila konference v Bosně či Srbsku. Na konferenci se sešli zástupci koalic z Bosny a Hercegoviny a Srbska, jakož i čeští odborníci. Odborníci diskutovali o vybraných problémech, které byly diskutovány v rámci předešlých workshopů. Zároveň se zaměřili se na identifikaci společných zájmů pro obě země v rámci evropské integrace, vytvoří možnosti pro vytvoření příhraniční zájmové koalice.

Partneři:

European Research Centre (Bosna a Hercegovina)

Center for Euro-Atlantic Studies (Srbsko)

Donoři:

National Endowment for Democracy

Publikace

  • Publikace: Destination: Transparency project - case studies on the anti-corruption in the V4 countries

    Corruption is the most oft-cited obstacle in relations between the EU and two of its eastern partners, Moldova and Ukraine. Seeping through public and private exchanges alike, systemic corruption impedes sectoral reforms—a crucial element of modernisation. The handbook offers concrete case studies from the Visegrad countries’ anti-corruption policy tracks and proposes solutions on how Moldova and Ukraine can best capitalise on the EU’s expertise, financial assistance and political momentum in anti-corruption reforms to minimise risk and optimise success. 


    Jeden z výstupů v rámci projektu Destination: Transparency - případové studie potírání korupce v zemích V4.

    Na této publikaci se podílela naše seniorní výzkumná pracovnice Věra Řiháčková (kapitola o ČR spolu s Helenou Joachimsthalerovou).


    Stáhnout si publikaci můžete na webu PISM (pouze v angličtině).