Hlášení

Předávání zkušeností s procesem evropské integrace českých nevládních organizací ukrajinským partnerům

Vedoucí projektu: David Král, Vladimír Bartovic

Doba trvání projektu: ukončen (srpen  –  prosinec 2007)

Shrnutí projektu:

Obecným cílem projektu bylo zajistit předání důležitých relevantních zkušeností českých nevládních organizací z předvstupního procesu jejich ukrajinským partnerům a tím přispět k posílení pozice stoupenců „evropského vektoru“ budoucího směřování Ukrajiny. Tyto zkušenosti se týkají role, významu a aktivit občanské společnosti v procesu evropské integrace bez ohledu na to, zda se jedná o proces rozšiřovací (česká zkušenost) nebo obecného sbližování s EU v rámci ENP (ukrajinská realita).

Partners:

Donetsk Youth Debate Centre (Ukrajina)

Donoři:

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

East East: Partnership Beyond Borders nadace OSF Praha

Publikace

  • Publikace: Destination: Transparency project - case studies on the anti-corruption in the V4 countries

    Corruption is the most oft-cited obstacle in relations between the EU and two of its eastern partners, Moldova and Ukraine. Seeping through public and private exchanges alike, systemic corruption impedes sectoral reforms—a crucial element of modernisation. The handbook offers concrete case studies from the Visegrad countries’ anti-corruption policy tracks and proposes solutions on how Moldova and Ukraine can best capitalise on the EU’s expertise, financial assistance and political momentum in anti-corruption reforms to minimise risk and optimise success. 


    Jeden z výstupů v rámci projektu Destination: Transparency - případové studie potírání korupce v zemích V4.

    Na této publikaci se podílela naše seniorní výzkumná pracovnice Věra Řiháčková (kapitola o ČR spolu s Helenou Joachimsthalerovou).


    Stáhnout si publikaci můžete na webu PISM (pouze v angličtině).