Hlášení

Sdílení zkušeností žurnalistů a nevladních organizací z přístupového procesu k EU

Vedoucí projektu: Vladimír Bartovic

Doba trvání projektu: ukončen (květen 2006 - únor 2007)

Shrnutí projektu:

Tento projekt se formou seminářů a přednášek pokusil poskytnout vědomosti, dovednosti a zkušenosti českých lektorů z různých think tanků a médií jejich kolegům z Makedonie. Semináře a přednášky přispěly k lepšímu porozumění principů, hodnot a cílů EU, rozhodovacího procesu a procesu utváření koalic v EU. Zároveň získali účastníci jasný obraz o fungování a vytváření politiky na vnitrostátní úrovni a o roli různých politických faktorů uvnitř své země. Obsah seminářů byl uzpůsoben každé cílové skupině. V poslední fázi projektu byli nejvíce motivovaní a nejslibnější účastníci pozváni do České republiky. Studijní cesta umožnila novinářům a zástupcům nevládních organizací sledovat práci českých lektorů a institucí a navázat nové pracovní vztahy.

Výstupy:

 • Studijní cesta 11 vybraných makedonských novinářů a představitelů NNO do České republiky (3. až 8. prosince). Programem studijní cesty byly přednášky a setkání s hlavními zúčastněními stranami, které se angažovali v procesu evropské integrace.
 • Workshop pro 24 účastníků v Ohridu v Makedonii (26. až 28. října)

Partneři:

Centre for Research and Policy Making (Makedonie)

Donoři:

East East: Partnership Beyond Borders nadace OSF Praha


Publikace

 • Publikace: Destination: Transparency project - case studies on the anti-corruption in the V4 countries

  Corruption is the most oft-cited obstacle in relations between the EU and two of its eastern partners, Moldova and Ukraine. Seeping through public and private exchanges alike, systemic corruption impedes sectoral reforms—a crucial element of modernisation. The handbook offers concrete case studies from the Visegrad countries’ anti-corruption policy tracks and proposes solutions on how Moldova and Ukraine can best capitalise on the EU’s expertise, financial assistance and political momentum in anti-corruption reforms to minimise risk and optimise success. 


  Jeden z výstupů v rámci projektu Destination: Transparency - případové studie potírání korupce v zemích V4.

  Na této publikaci se podílela naše seniorní výzkumná pracovnice Věra Řiháčková (kapitola o ČR spolu s Helenou Joachimsthalerovou).


  Stáhnout si publikaci můžete na webu PISM (pouze v angličtině).