Hlášení

Rozhovory s mocí

Vedoucí projektu: Václav Bartuška

Doba trvání projektu: ukončen (březen 2006 – listopadu 2008)

Shrnutí projektu:

Projekt vycházel z předpokladu, že po opětovném vítězství Lukašenka v prezidentských volbách v březnu 2006 může běloruský režim cítit potřebu větší legitimity a „dialogu“ či může dokonce i být přinucen (domácím či vnějším vlivem) k rozhovorům „u kulatého stolu“. Simulace, jež EUROPEUM připravilo, si kladla za cíl ukázat běloruským kolegům jejich vyjednávací možnosti, v čem jsou silní i v čem jsou dosud stále příliš nejednotní a slabí. Projekt byl zaměřen na účastníky, kteří jsou aktivní v lokální politice či místním opozičním hnutí (nikoli jen politického směru), s perspektivou dalšího růstu.  Výběr účastníků proběhl ve spolupráci s organizací Člověk v tísni.

Seminář pro skupinu mladých opozičních představitelů z Běloruska, jehož cílem bylo nejprve v intenzivním bloku přednášek a seminářů přiblížit některé důležité oblasti (skutečné fungování EU ve vztahu k Bělorusku; vliv médií na Západě na (ne)aktivitu tamních vlád vůči Lukašenkovi; základy psychologie vyjednávání, vedení jednání atd.) a poté si na celodenní simulaci vyzkoušet jak jednání s představitelem moci, tak i s dalšími možnými účastníky (Rusko) či pozorovateli (EU) případné změny moci.

Součástí celého projektu měly být i celkem tři cesty do Běloruska. Oproti původnímu projektu EUROPEUM nakonec uskutečnilo pouze jednu (důvodem bylo ztížení podmínek při získání víza pro vybrané kandidáty), tzv. závěrečnou, na které došlo k setkání s některými účastníky semináře, Alexandrem Milinkievičem (vůdce demokratické opozice v Bělorusku) a dalšími představiteli běloruské opozice. Cesta byla zaměřena nejen na mapování situace v Bělorusku a zhodnocení červencového semináře ale také na hledání a tipování účastníků pro příští roky.

Výstupy:

 • Seminář a simulace
 • Hodnotící cesta do Běloruska

Donoři:

Ministerstvo zahraničních věcí ČR (Oddělení transformační spolupráce)

Publikace

 • Publikace: Destination: Transparency project - case studies on the anti-corruption in the V4 countries

  Corruption is the most oft-cited obstacle in relations between the EU and two of its eastern partners, Moldova and Ukraine. Seeping through public and private exchanges alike, systemic corruption impedes sectoral reforms—a crucial element of modernisation. The handbook offers concrete case studies from the Visegrad countries’ anti-corruption policy tracks and proposes solutions on how Moldova and Ukraine can best capitalise on the EU’s expertise, financial assistance and political momentum in anti-corruption reforms to minimise risk and optimise success. 


  Jeden z výstupů v rámci projektu Destination: Transparency - případové studie potírání korupce v zemích V4.

  Na této publikaci se podílela naše seniorní výzkumná pracovnice Věra Řiháčková (kapitola o ČR spolu s Helenou Joachimsthalerovou).


  Stáhnout si publikaci můžete na webu PISM (pouze v angličtině).