Hlášení

Veřejná politika a rozvoj center pro veřejnou politiku v Rusku

Vedoucí projektu: David Král

Doba trvání projektu: ukončen (2004)

Shrnutí projektu:

Tento projekt měl za cíl posílit centra pro veřejnou politiku a neziskové organizace v Rusku tak, aby fungovaly efektivně a byly schopny ovlivňovat veřejnou politiku a přispívat k větší demokratizaci společnosti a přístupu k informacím. Projekt podporoval nová a vznikající centra v Rusku a snažil se zaplnit nedostatek vlivných neziskových organizací, a to prostřednictvím výzkumných aktivit a vzájemným síťováním.

Výstupy:

Partneři:

Saint-Petersburg Center for Humanities and Political Studies "Strategy" (Rusko) – vedoucí projektu

International Center for Policy Studies (Ukrajina)

Donoři:

Local Government and Public Service Reform Initiative

Publikace

  • Publikace: Destination: Transparency project - case studies on the anti-corruption in the V4 countries

    Corruption is the most oft-cited obstacle in relations between the EU and two of its eastern partners, Moldova and Ukraine. Seeping through public and private exchanges alike, systemic corruption impedes sectoral reforms—a crucial element of modernisation. The handbook offers concrete case studies from the Visegrad countries’ anti-corruption policy tracks and proposes solutions on how Moldova and Ukraine can best capitalise on the EU’s expertise, financial assistance and political momentum in anti-corruption reforms to minimise risk and optimise success. 


    Jeden z výstupů v rámci projektu Destination: Transparency - případové studie potírání korupce v zemích V4.

    Na této publikaci se podílela naše seniorní výzkumná pracovnice Věra Řiháčková (kapitola o ČR spolu s Helenou Joachimsthalerovou).


    Stáhnout si publikaci můžete na webu PISM (pouze v angličtině).