Hlášení

Oznámení
 • Lack of access rights - File 'http:/www.europeum.org/images/cela skupina.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/www.europeum.org/images/peta.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/www.europeum.org/images/skype.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/www.europeum.org/images/cela skupina.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/www.europeum.org/images/peta.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/www.europeum.org/images/skype.jpg'

Projekty

Projekt: Posílení bezpečnosti občanů aktivních ve veřejném prostoru na Krymu a podpora jejich kontaktů s ostatními částmi Ukrajiny a Českou republikou

Trvání projektu: Leden 2015 – Prosinec

Vedoucí projektu: Eva Rybková, Věra Řiháčková, Europeum Institut pro Evropskou Politiku

Spolupracující organizace: Internews Ukraine (Ukrajina)

Cíle: Cílem projektu je posílit bezpečnost novinářů, bloggerů a aktivistů z Krymu a východních a jižních regionů Ukrajiny, a to v oblasti kyberbezpečnosti a skrze posilování právního vědomí v oblasti ruských mediálních zákonů a skrze poskytnutí bezplatné právní konzultační platformy pro novináře, aktivisty a bloggery. Dalším cílem je posílení povědomí české veřejnosti, médií a politiků o situaci a vývoji na Krymu. 

Výstupy:
 • Tréninky
 • Advokační cesta
 • On-line bezplatná právní poradna
Podpořeno: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Program transformační spolupráce
Heinrich Böll Stiftung (Nadace Heinricha Bölla)

Moldova debate

V roce 2014 se v prostorách Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM konala mezinárodní debata, které se účastnili studenti Karlovy univerzity.

Na základě debaty vznikl dokument, který je k dispozici zde.

Přidáváme také článek o průběhu debaty v listopadu 2014.

Ve středu 5. 11. 2014moldova proběhla v prostorách EUROPEA studentská debata, které se účastnily kromě našeho českého týmu ještě týmy z Polska, Maďarska a Slovenska a hlavně i tým studentů z Moldavska. Hlavním cílem této interaktivní, strukturované debaty byla snaha studentů ze zemí Visegrádu předat zkušenosti s integrací do Evropské unie.

Tematicky se diskutovalo o čtyřech bodech. Prvním bylo předávání zkušenosti s konkrétní reformou, která byla podmínkou přistoupmoldova debateení k EU s důrazem na její význam a provedení. Diskutovalo se i nad aktuálními bezpečnostními a politickými otázkami souvisejících s krizí na východní Ukrajině. Dotčeno bylo i téma nadcházejících moldavských voleb, které mají rozhodnout o budoucím směřování celé země a jejichž výsledky jsou analytiky bedlivě sledovány. Posledním bodem diskuse byla úvaha nad rolí studentů v integračním procesu. Tato úvaha popisovala, jakými způsoby mohou studenti ovlivnit budoucí směřování Moldavska do EU.

Důležitým hostemoldova debatem debaty byl také slovenský europoslanec Eduard Kukan, nyní zvolený do druhého funkčního období za Evropskou lidovou stranu. Pan Kukan mimo jiné zdůraznil, jaké důležité přínosy přinese spolupráce EU a Moldavska.

Debata probíhala prostřednictvím online přenosu, v rámci něhož měl každý člen zúčastněných zemí možnost vyjádřit svůj názor a přispět tak do celkové debaty. Prostor byl dán i otázkám k tématu – otázky se týkaly především postoje nové Evropské komise k problematice rozšiřování a k nadcházejícím volbám v Moldavsku. Na závěr debaty byla předána cena za nejlepší esej na téma zkušeností zemí V4 a jejich uskutečněných reforem během procesu asociace k EU.

Posílení bezpečnosti a novinářských dovedností ukrajinských novinářů/ek a bloggerů/ek

Vedoucí projektu: Věra Řiháčková

Doba trvání projektu: probíhající (červenec – prosinec 2014)

Shrnutí projektu:

Hlavním cílem projektu je posílit bezpečnost ukrajinských novinářů/ek a bloggerů/ek působících na Krymu (obecně v kyberprostoru a skrze posílení právního povědomí o ruských mediálních zákonech) a posílit novinářské dovednosti novinářů/ek a bloggerů/ek z jižních a východních regionů Ukrajiny a zprostředkováním.

Výstupy:

 • Dvoudenní trénink 10 - 15 novinářů a bloggerů působících na Krymu
 • Navazující jednodenní seminář
 • Studijní cesta ukrajinských novinářů do ČR

Partneři:

Internews Ukraine (Ukrajina)

Donoři:

MZV ČR


Cíl: Transparentnost - nejlepší zkušenosti nových členských států EU pro Moldavii a Ukrajinu

Vedoucí projektu: Věra Řiháčková

Doba trvání projektu: probíhající (září 2014 – květen 2015)

Shrnutí projektu:

Hlavním cílem projektu je najít nejlepší způsoby, jak zlepšit roli Evropské unie ve zlepšování právního řádu a boje proti korupci v Moldávii a na Ukrajině na základě zkušeností zemí V4. Speciální důraz bude kladen na možnosti Bruselu ke zvýšení možností aktérů občanské společnosti v jednání se státními autoritami.

Výstupy:

 • Workshop ve Varšavě
 • Zpráva z projektu
 • Seminář v Bruselu
 • Seminář v Kišiněvu 
 • Seminář v Kyjevě

Partneři:

Polish Institute of International Affairs (vedoucí projektu, Polsko)

Center for EU Enlargement Studies (Maďarsko)

Institute for Public Policy (Moldávie)

Ukrainian Institute for Public Policy (Ukrajina)


Donoři:

Mezinárodní visegrádský fond


Zlepšování koordinace evropských politik v Gruzii na základě nejlepších zkušeností zemí V4

Vedoucí projektu: Věra Řiháčková

Doba trvání projektu: probíhající (květen – prosinec 2014)

Shrnutí projektu:

Cílem projektu je podpořit integrační proces Gruzie do struktur EU posilováním jejích institucionálních a koordinačních kapacit s přihlédnutím ke zkušenostem zemí V4.

Výstupy:

Partneři:

Georgia's Reforms Associates, GRASS (vedoucí projektu)

Slovak Foreign Policy Association (Slovensko)

Institute for Strategic Studies (Polsko)

Hungarian Institute of International Affairs (Maďarsko)

Donoři:

Mezinárodní visegrádský fond


Více informací na stránce projektu - http://grass.org.ge/visegradfund.

Cesta Visegrádských zemí do EU: lekce pro Ukrajinu

Vedoucí projektu: Věra Řiháčková

Doba trvání projektu: probíhající (srpen – prosinec 2014)

Shrnutí projektu:

Hlavním cílem projektu je přispět k reakci na předsudky veřejného mínění k evropské integraci ve východních a jižních regionech Ukrajiny organizováním veřejných debat o možných řešeních problémů, kterým Ukrajina může čelit na své cestě do Evropské unie s využitím zkušeností jí sousedících zemí.  

Výstupy:

 • 4 expertní výzkumy mínění 
 • 6 regionální kulatých stolů
 • Publikování 5 policy paperů 
 • Závěrečná konference v Kyjevě

Partneři:

Democratic Initiatives Foundation (vedoucí projektu, Ukrajina)

Institute for Public Affairs (Slovensko)

Center for Social and Economic Research (Polsko)

Donoři:

Mezinárodní visegrádský fond


Publikace

 • Publikace: Destination: Transparency project - case studies on the anti-corruption in the V4 countries

  Corruption is the most oft-cited obstacle in relations between the EU and two of its eastern partners, Moldova and Ukraine. Seeping through public and private exchanges alike, systemic corruption impedes sectoral reforms—a crucial element of modernisation. The handbook offers concrete case studies from the Visegrad countries’ anti-corruption policy tracks and proposes solutions on how Moldova and Ukraine can best capitalise on the EU’s expertise, financial assistance and political momentum in anti-corruption reforms to minimise risk and optimise success. 


  Jeden z výstupů v rámci projektu Destination: Transparency - případové studie potírání korupce v zemích V4.

  Na této publikaci se podílela naše seniorní výzkumná pracovnice Věra Řiháčková (kapitola o ČR spolu s Helenou Joachimsthalerovou).


  Stáhnout si publikaci můžete na webu PISM (pouze v angličtině).