Hlášení

Oznámení
 • Lack of access rights - File 'http:/www.europeum.org/images/ukrajina 1.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/www.europeum.org/images/ukrajina 1.jpg'

Analýzy, články, komentáře

The EU's Instruments in Assisting Democracy in Ukraine

Vývoj na Ukrajině po tzv. Euromaidanu představuje pro EU na jedné straně výzvu, a to zejména s ohledem na udržování regionální stability ve východním sousedství, na druhé straně lze však danou situaci vnímat jako příležitost pro konsolidaci demokratického politického systému na Ukrajině. Vzhledem ke skutečnosti, že EU byla aktivní v oblasti podpory demokracie na Ukrajině již ve fázi bezprostředně po tzv. Oranžové revoluci, lze současný stav v jistém smyslu označit jako „druhou šanci“ na vytvoření fungující demokracie v zemi. EU v tomto ohledu disponuje řadou nástrojů, které se zaměřují převážně na budování kapacit v ukrajinských státních institucích a na finanční pomoc občanské společnosti. V tomto ohledu představuje Podpůrný balíček pro Ukrajinu, Zvláštní opatření pro Ukrajinu a tzv. Evropská reformní agenda systematickou a komplexní snahu na podporu ukrajinské demokracie. Zároveň se zdá, že tyto nástroje staví na zkušenostech a nedostatcích z období po Oranžové revoluci. EU si však musí zachovat určitou míru flexibility v poskytování pomoci a brát v potaz, že proces demokratické konsolidace může trvat mnoho let.


Více naleznete v policy briefu našeho spolupracovníka Jana Hornáta zde.

Cesta visegrádských zemí do EU: lekce pro Ukrajinu

Ukrajina

Václav Kříž píše z Ukrajiny, kde je v rámci projektu "Cesta visegrádských zemí do EU: lekce pro Ukrajinu":

V průběhu účasti na projektu a během jednotlivých regionálních seminářů jsem zaznamenal velký zájem Ukrajinců o polskou zkušenost a o názory polského experta. Samozřejmě je pro ukrajinskou stranu relevantní především zkušenost Polska ze všech zemí V4 kvůli jeho velikosti. Důležitá je i historická a geografická blízkost. Důležitý faktor ale hraje i nynější konflikt. Ukrajinci nemají pocit podpory a porozumnění ze strany Česka, Slovenska a Maďarska, což se projevuje i na podobných setkaních sníženým zájmem o zkušenosti (rozumějte názory) ze zbylých V4 zemí. Tento dojem mi potvrdili sami ukrajinští kolegové. Bohužel.

Report: Taking Stock of EU Civil Society Funding in EAP Countries

Výzkumná pracovnice Věra Řiháčková vydala nový report "Report: Taking Stock of EU Civil Society Funding in EAP Countries", který vznikl ve spolupráci s Eastern Partnership Civil Society Forum.

Publikace

 • Publikace: Destination: Transparency project - case studies on the anti-corruption in the V4 countries

  Corruption is the most oft-cited obstacle in relations between the EU and two of its eastern partners, Moldova and Ukraine. Seeping through public and private exchanges alike, systemic corruption impedes sectoral reforms—a crucial element of modernisation. The handbook offers concrete case studies from the Visegrad countries’ anti-corruption policy tracks and proposes solutions on how Moldova and Ukraine can best capitalise on the EU’s expertise, financial assistance and political momentum in anti-corruption reforms to minimise risk and optimise success. 


  Jeden z výstupů v rámci projektu Destination: Transparency - případové studie potírání korupce v zemích V4.

  Na této publikaci se podílela naše seniorní výzkumná pracovnice Věra Řiháčková (kapitola o ČR spolu s Helenou Joachimsthalerovou).


  Stáhnout si publikaci můžete na webu PISM (pouze v angličtině).