Hlášení

Z farmy až na stůl: Evropské zkušenosti se zaváděním a prosazováním legislativy týkající se veterinárních předpisů a bezpečnosti potravin

Vedoucí projektu: Radomír Špok

Doba trvání projektu: ukončen (2005)

Shrnutí projektu: 

Projekt vypracoval zásady pro zajištění lepší životní úrovně zemědělců/producentů a bezpečných potravin prostřednictvím správné implementace a prosazování acquis veterinární a potravinářské bezpečnosti. V zájmu dosažení tohoto cíle byly přezkoumány plány na modernizaci a odstranění nedostatků v továrnách na zpracování masa a mléka v Bulharsku, Estonsku, Maďarsku, České republice a Polsku, zároveň byly testovány bezpečnostní a hygienická opatření pro zlepšení standardů HACCP u podniků na zpracování potravin. Projekt měl za cíl též vyvíjet nové perspektivy pro výrobu potravin (metoda „z farmy po vidličku“) v reakci na ekologii, zdraví a konkurence a sdílení zkušeností ze zemí EU (Velké Británie, Francie), jak zvýšit účinnost kontrol bezpečnosti na farmách a v zpracovatelských závodech. Projekt byl zakončen jedno a půldenní mezinárodní konferencí, ze které byl vydáván sborník (v bulharštině a angličtině) a specializovaná příručka (v bulharštině).

Partneři: 

European Institute (Bulharsko)

Institut of Publiac Affairs (Polsko)

Center for Policy Studies (Maďarsko)

Center for Policy Studies - Praxis (Estonsko)

Association of Dairy Processors (Bulharsko)

The Association of Meat Processors (Bulharsko)

Donoři:

Evropská komise