Hlášení

From Policy Takers to Policy Makers

Vedoucí projektu: Radomír Špok 

Doba trvání projektu: ukončen (2005)

Shrnutí projektu:

Po vstupu deseti zemí střední a východní Evropy do Evropské unie nebyly provedeny žádné výrazné změny v nastavení strukturální a kohezní politiky EU. Hlavní otázkou, na kterou se tato publikace snaží odpovědět, je, do jaké míry vyhovuje současný rámec těchto politik potřebám nových členských zemí.

Výstupy:

Partneři: 

Swedish Institute for European Policy Studies (Švédsko) - vedoucí projektu

Baltic International Centre for Economic Policy Studies (Lotyšsko)

Center for Social and Economic Research (Polsko)

Institute of Slovak and World Economy of Slovak Academy of Sciences (Slovensko)

Institute for World Economics of the Hungarian Academy of Sciences (Maďarsko)

Vienna Institute for International Economic Studies (Rakousko)