Hlášení

Zhodnocení dopadu pomoci v rámci programu SAPARD na národní zemědělství a rozvoj venkova

Vedoucí projektu: Petra Černá

Doba trvání projektu: ukončen (duben 2005)

Shrnutí projektu: 

Rozsah výzkumné činnosti se dotýkal zhodnocení efektivity národní politiky v oblasti programu SAPARD jakožto nástroje Evropské komise předcházejícího přistoupení k EU. Zhodnotil dosažené úspěchy i nedostatky, analyzoval dopad současných projektů, podporovaných v rámci SAPARD, na národní zemědělství. Dále provedený výzkum posoudil administrativní schopnosti národních agentur v rámci SAPARD vést program. Program byl decentralizovaným nástrojem pomoci, veškerá odpovědnost za řízení projektů ležela na orgánech české státní správy. Výzkum také umožnil analyzovat vyhlídky budoucího efektivního zavedení Společné zahraniční politiky a souvisejících opatření.

Výstupy: 

Partneři:

European Institute (Bulharsko)

Institute for Public Affairs (Polsko)

Praxis (Estonsko)

Centre for policy studies Providius (Lotyšsko)

Centre for rural assistance (Rumunsko)

Centre for policy studies (Maďarsko)