Hlášení

Oznámení
  • Lack of access rights - File 'http:/www.europeum.org/img/proj/eu_s.jpg'
  • Lack of access rights - File 'http:/www.europeum.org/img/proj/eu_s.jpg'

Příprava neziskového sektoru na zapojení do aktivit financovaných ze strukturálních fondů (Phare - program rozvoje občanské společnosti)

Vedoucí projektu: Radomír Špok

Doba trvání projektu: ukončen (leden-prosinec 2003)

Shrnutí projektu: 

Hlavním cílem projektu bylo posílit schopnost neziskových organizací v ČR využívat podpory strukturálních fondů Evropské unie a tím přispět k rozvoji občanské společnosti a trvalé udržitelnosti neziskového sektoru. Z projektu profitovaly nejen neziskové organizace, ale i další instituce, především orgány veřejné správy a vybrané komerční subjekty. Projekt rovněž umožnil navázat partnerství mezi těmito subjekty, čímž se zvýšila jejich šance na čerpání podpory ze strukturálních fondů. Cíle bylo dosáhnuto prostřednictvím tří profilových aktivit – informačního portálu o strukturálních fondech pro neziskové organizace, manuálu – návodu pro zapojení neziskových organizací do procesu přípravy a realizace projektů podpořených strukturálními fondy EU, a konečně prostřednictvím informačních seminářů organizovaných ve všech čtrnácti krajích ČR, jejichž cílem bylo seznámení z vytvořenými produkty, přispět k navázání kontaktů a otevření diskuse o SF.

Výstupy:

Donoři:


Tento program je spolufinancován Evropskou unií.


Kontakty:

jméno instituce e-mail
Radomír Špok Institut pro evropskou politiku EUROPEUM This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." _mce_' + path + '\'' + prefix + ':' + addy97562 + '\'>'+addy_text97562+'<\/a>'; //-->
Vladimír Sodomka Institut pro evropskou politiku EUROPEUM This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." _mce_' + path + '\'' + prefix + ':' + addy67779 + '\'>'+addy_text67779+'<\/a>'; //-->