Hlášení

EUROMOST

Vedoucí projektu za EUROPEUM: Radomír Špok

Doba trvání projektu: ukončen (2004-2006)

Shrnutí projektu:

Euromost byl realizován v rámci přistoupení zemí střední a východní Evropy do Evropské unie. Má za cíl pomoci rozvinout mobilitu pracovních sil mezi západní Evropou a zeměmi střední a východní Evropy. Euromost znamená "EUROpa - MObilita - STáže";  tyto stránky mají za cíl podpořit mobilitu pracovních sil směrem do zemí střední a východní Evropy. Týká se každého, kdo se zajímá o rozvoj své pracovní kariéry, kdo pracuje jako stážista nebo se uchází o zaměstnání v těchto zemích.

Partneři:

European University Center of Lorraine (Francie) - vedoucí projektu

Maison des PECO (House of CEE Countries, Francie) - vedoucí projektu

Educonsult (Belgie)

European University Center of Lyon (Francie)

la Revue Nouvelle Alternative (Francie)

Réseau européen EURES – antenne de Metz (Francie) 

Union of French Chambers of Commerce and Industry Abroad (Francie)

Université de Veszprém (Maďarsko)

Language center of Riga (Lotyšsko)

Madeira University (Portugalsko)

University of Bucharest (Rumunsko)

Comenius University in Bratislava (Slovensko)

Karlova Univerzita v Praze

Donoři: 

Evropská komise (program Leonardo da Vinci)