Hlášení

E-Educated

Vedoucí projektu: Radomír Špok

Doba trvání projektu: ukončen (říjen 2008 – říjen 2010)

Shrnutí projektu:

Tento projekt se zaměřil na speciální potřeby učitelů, lektorů a trénerů v oblasti vzdělávání. Především pro tuto skupinu profesionálů je nezbytné, aby měli přístup k elearningovému vzdělávání a aby si tuto metodu osvojili jako moderní prvek vzdělávání. Cílem tohoto projektu bylo vytvoření finálního produktu - online kursu o tématech týkající se EU, který bude snadno přístupný potřebám vybrané cílové skupiny a který dopomůže nejen k lepším vědomostem, ale i schopnostem pracovat s elearningovými metodami. Metodologie je založena na zkušenostech sedmi partnerů ze sedmi evropských zemí, z nichž má každý bohaté zkušenosti v oblasti vzdělávání dospělých. Výstup projektu byl vytvořen na základě potřeb cílové skupiny a umožní rovněž výměnu zkušeností mezi lektory a učiteli z jednotlivých zemí EU. Kurs bude k dispozici v jednotlivých národních jazycích (ES, FR, DE, SK, CZ, RO, PL) a navíc v angličtině. Jednotlivé moduly tohoto kursu umožní výběr na základě preference konkrétního tématu. Kvalita finálního produktu bude zajištěna testovacím workshopem za účasti vybraných účastníků z jednotlivých zemí.


Výstupy:

  • Ve dnech 30. září až 2. října 2009 se konal workshop v Barceloně, jehož cílem bylo otestovat připravované elearningové moduly a vytvořit jejich finální podobu. Krátkou prezentaci s fotkami naleznete zde.


Partneři:

AINova (Slovensko)

CECE Spanish Confederation of Teaching Centres (Španělsko)

SREP Romanian Society ofr Lifelong Learning (Rumunsko)

WSHE University of Humanities and Economics in Włocławek (Polsko)

EIPA (Lucembursko)

Auxilium (Rakousko)


Donoři:

Projekt byl financovaný z prostředků Evropské unie v rámci programu celoživotního vzdělávání Grundtvig, a to do výšky 75% celkových nákladů. Veškeré publikace vyjadřují výhradně názory autorů a Komise neodpovídá za jakékoli použití informací v nich obsažených.