Hlášení

Vytvoření fundraisingového schématu na základě přidruženého členství (Phare - program rozvoje občanské společnosti)

Vedoucí projektu: Radomír Špok

Doba trvání projektu: ukončen (červenec 2003 – červenec 2004)

Shrnutí projektu:

Cílem projektu bylo zajištění spolufinancování Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM z jiných než grantových prostředků. Za tímto účelem bylo vytvořeno schéma přidruženého členství v Europeu pro obchodní společnosti, malé a střední podniky, instituce (především zastupitelské úřady) i fyzické osoby. Po zaplacení diferencovaného ročního členského příspěvku měli přidružení členové nárok využívat členské výhody. Členské výhody zahrnovali především přednostní přístup k aktuálním analýzám produkovaným v Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM, možnost účasti na seminářích, kulatých stolech a konferencích pořádaných Europeem. Zlaté členství (určené především obchodním společnostem) navíc umožnilo prostřednictvím účasti v Čestném představenstvu Europea hodnotit programové aktivity a spolurozhodovat o výzkumných prioritách pro budoucí období.

Výstupy:

Zájemci si mohou přečíst zprávu o výsledcích projektu.

Donoři:

Evropská unie