Hlášení

Portal sdruzeni EUROPEUM

Erich Kříž

erich křížErich Kříž vystudoval národní hospodářství na Národohospodářské fakultě Vysoké škole ekonomické v Praze. Působí jako projektový manažer. S EUROPEEM dlouhodobě spolupracuje především na ekonomických tématech; zabývá se zahraničními investicemi, ekonomickou komparací zemí V4 a mezinárodním obchodem.