Institut pro evropskou politiku EUROPEUM

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM je think-tankem, který se zaměřuje na programovou, projektovou, publikační a vzdělávací činnost související s procesem evropské integrace.


Hlášení

Democracy´s New Champions - European Democracy Assistance After EU Enlargement

Publikace je výstupem mezinárodního výzkumného projektu uspořádaným sdružením PASOS. Na publikaci se podíleli čtyři členové sdružení PASOS z visegrádských zemí, jmenovitě Institut pro evropskou politiku EUROPEUM z České republiky, Centrum pro politické studie ze Středoevropské univerzity z Maďarska, Institut pro veřejné záležitosti z Polska a Institut pro veřejné otázky ze Slovenska. Projekt byl realizován s finanční podporou Mezinárodního visegrádského fondu, Think-Tank fondu Institutu otevřené společnosti (OSI) a Local Government and Public Service Reform Initiative (LGI) of the Open Society Institute.

Publikace ke stažení zde (pouze v anglickém jazyce).