Institut pro evropskou politiku EUROPEUM

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM je think-tankem, který se zaměřuje na programovou, projektovou, publikační a vzdělávací činnost související s procesem evropské integrace.


Hlášení

Democracy Delayed: Obstacles in Political Transition

Publikace vznikla ve spolupráci Democracy Reporting International a Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM jako reakce na prosbu některých arabských reformátorů, kteří chtěli prohloubit své znalosti o průběhu politických změn ve východní Evropě. Publikace se nezaměřuje tolik na úspěšné přechody k demokracii, ale spíše představuje případové studie, které připomínají problémy, úskalí a politické přehmaty. Ty ohrozily demokratizaci těchto zemí, a dokonce v některých případech způsobily neúspěch transformace v některých státech.

Publikace je ke stažení zde (v anglickém jazyce) a zde (v arabštině).