Institut pro evropskou politiku EUROPEUM

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM je think-tankem, který se zaměřuje na programovou, projektovou, publikační a vzdělávací činnost související s procesem evropské integrace.


Hlášení

Zlepšování koordinace evropských politik v Gruzii na základě nejlepších zkušeností zemí V4

Vedoucí projektu: Věra Řiháčková

Doba trvání projektu: probíhající (květen – prosinec 2014)

Shrnutí projektu:

Cílem projektu je podpořit integrační proces Gruzie do struktur EU posilováním jejích institucionálních a koordinačních kapacit s přihlédnutím ke zkušenostem zemí V4.

Výstupy:

Partneři:

Georgia's Reforms Associates, GRASS (vedoucí projektu)

Slovak Foreign Policy Association (Slovensko)

Institute for Strategic Studies (Polsko)

Hungarian Institute of International Affairs (Maďarsko)

Donoři:

Mezinárodní visegrádský fond


Více informací na stránce projektu - http://grass.org.ge/visegradfund.