Institut pro evropskou politiku EUROPEUM

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM je think-tankem, který se zaměřuje na programovou, projektovou, publikační a vzdělávací činnost související s procesem evropské integrace.


Hlášení

Cesta Visegrádských zemí do EU: lekce pro Ukrajinu

Vedoucí projektu: Věra Řiháčková

Doba trvání projektu: probíhající (srpen – prosinec 2014)

Shrnutí projektu:

Hlavním cílem projektu je přispět k reakci na předsudky veřejného mínění k evropské integraci ve východních a jižních regionech Ukrajiny organizováním veřejných debat o možných řešeních problémů, kterým Ukrajina může čelit na své cestě do Evropské unie s využitím zkušeností jí sousedících zemí.  

Výstupy:

  • 4 expertní výzkumy mínění 
  • 6 regionální kulatých stolů
  • Publikování 5 policy paperů 
  • Závěrečná konference v Kyjevě

Partneři:

Democratic Initiatives Foundation (vedoucí projektu, Ukrajina)

Institute for Public Affairs (Slovensko)

Center for Social and Economic Research (Polsko)

Donoři:

Mezinárodní visegrádský fond