Institut pro evropskou politiku EUROPEUM

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM je think-tankem, který se zaměřuje na programovou, projektovou, publikační a vzdělávací činnost související s procesem evropské integrace.


Hlášení

V4 Talks East: EU Policies and Experience Sharing

Vedoucí projektu za EUROPEUM: Věra Řiháčková

Doba trvání projektu: leden – srpen 2013

Shrnutí projektu:

Projekt je zaměřen na rozšíření aktivit Národního konventu (NK) o fungování EU, který je realizován na Ukrajině a v Moldavsku Slovenskou asociací pro zahraniční politiku ve spolupráci se svými partnery. NK v obou zemích bude posílen novými aktivitami s cílem identifikovat prostor pro partnery z Visegradských zemí rámci Východního partnerství, sdílet zkušenosti ze zemí V4 a vytvořit strukturovanou a ucelenou platformu pro dialog mezi zeměmi V4 a Ukrajinou, resp. Moldavskem zaměřený na vztahy těchto zemí s Evropskou unií.

Výstupy:

Partneři:
Slovenská společnost pro zahraniční politiku - vedoucí projektu (Slovensko)

Centre for Eastern Studies (Polsko)

Foreign Policy Association (Moldavsko)

Hungarian Institute of International Affairs (Maďarsko)

Ukrainian Center for Independent Political Research (Ukrajina)

Donoři:

Mezinárodní Visegradský fond (Visegrad 4 Eastern Partnership Flagship Projects)

SlovakAid