Institut pro evropskou politiku EUROPEUM

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM je think-tankem, který se zaměřuje na programovou, projektovou, publikační a vzdělávací činnost související s procesem evropské integrace.


Hlášení

Podpora expertní debaty na vybraná témata euroatlantické integrace v Bosně a Hercegovině

Vedoucí projektu: Helena Schulzová

Doba trvání projektu: ukončen (květen 2012 – březen 2013)

Shrnutí projektu:

Cílem tohoto projektu je poskytnout 2 expertní analýzy na témata spojená s transformací Bosny a Hercegoviny a její integrací do mezinárodních struktur. Součástí projektu jsou také regionální semináře, v rámci nichž budou debatovány výsledky expertních analýz. Projekt bude ukončen závěrečnou konferencí v Sarajevu, které se zúčastní i čeští experti. Cílem projektu je tak podnícení odborné debaty o tématech, která jsou v zemi silně zpolitizována mnohdy záměrně překrucována. Projekt probíhá ve spolupráci s European Research Centre sídlícím v Sarajevu. Témata odborných analýz jsou: reforma soudnictví a politický tlak na soudnictví a politický vliv na veřejnou správu a politický klientelismus ve veřejné správě.

Partneři:

European Research Centre (Bosna a Hercegovina)

Donoři:

National Endowment for Democracy