Institut pro evropskou politiku EUROPEUM

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM je think-tankem, který se zaměřuje na programovou, projektovou, publikační a vzdělávací činnost související s procesem evropské integrace.


Hlášení

Podpora místní správy - Arménie v dialogu s Českou republikou a Německem

Vedoucí projektu: Helena Schulzová, Martina Rubešková

Doba trvání projektu: ukončen (květen – prosinec 2012)

Shrnutí projektu:

Cílem projektu je dvoutýdenní workshop, který se bude konat v České republice a Německu, pro zástupce místní samosprávy z Arménie. Účastníci získají informace a odborné znalosti o efektivním a transparentním lokálním vládnutí a také o přeshraniční spolupráci. Dvoutýdenní program bude zahrnovat semináře, přednášky, workshopy, diskuse a také exkurze jak v České republice, tak Německu. Česká strana se bude snažit ukázat zkušenosti postkomunistické země, německá strana základy funkčního a transparentního místního přeshraničního vládnutí.

Partneři:

Institute for European Politics (Berlín)

Donoři:

Ministerstvo zahraničních věcí ČR (Odbor lidských práv a transformační spolupráce)

Ministerstvo zahraničních věcí SRN