Institut pro evropskou politiku EUROPEUM

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM je think-tankem, který se zaměřuje na programovou, projektovou, publikační a vzdělávací činnost související s procesem evropské integrace.


Hlášení

Posílení nezávislých think-tanků při demokratizaci a reformě Egypta

Vedoucí projektu: Lucia Najšlová, David Král

Doba trvání projektu: ukončen (leden – prosinec 2012)

Shrnutí projektu:

Záměrem projektu je posílení vlivu egyptských think-tanků na formulaci veřejné politiky, včetně jejich schopnosti být relevantním partnerem pro vládu při reformě a demokratizaci Egypta pomocí zkušeností českých think-tanků z období transformace.

Výstupy:

  • Školení v klíčových dovednostech pro práci v think-tanků v Káhiře a Alexandrii
  • Studijní cesta zástupců egyptských think-tanků do Prahy
  • Publikace čtyřech krátkých analýz (policy briefs) egyptskými analytiky pod vedením mentorů z ČR

Partneři:

Arab Forum for Alternatives (Káhira)

Donoři:

Ministerstvo zahraničních věcí ČR, program transformační spolupráce