Institut pro evropskou politiku EUROPEUM

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM je think-tankem, který se zaměřuje na programovou, projektovou, publikační a vzdělávací činnost související s procesem evropské integrace.


Hlášení

Posílení vazeb rovnosti mužů a žen a procesu policy making

Vedoucí projektu za EUROPEUM: Vladimír Bartovic

Doba trvání projektu: 
ukončen (prosinec 2011)

Shrnutí projektu:

Makedonské ženy (obzvláště ty, které pocházejí ze společensky vyloučených skupin) podléhají nerovnému zacházení v porovnání s muži, z čehož plyne jejich zanedbatelná účast na politickém a ekonomickém rozhodovacím procesu. Přestože existují legislativní podklady týkající se rovných příležitostí, v praxi zatím nejsou příliš uplatňovány, konkrétní opatření nejsou zatím sledována a vyhodnocována. Tento projekt měl za cíl tuto situaci změnit posílením účasti různých organizací občanské společnosti při navrhování zákonů týkajících se rovných příležitostí a sledování jejich uplatňování. V rámci tohoto projektu byly zorganizovány semináře a workshopy, jejichž cílem bylo zvýšit vliv neziskových organizací věnujícím se rovným příležitostem. Semináře byly určené primárně občansko-společenským organizacím, dále také zástupcům místních orgánů.

Výstupy:
  • čtyřdenní studijní cesta do České republiky pro zástupce občansko-společenských organizací a místních orgánů, při které se seznámili s fungováním českých iniciativ pro rovné příležitosti a jejich vlivu na politické rozhodování.
Partneři:

Macedonian Women Lobby (Makedonie), vedoucí projektu

Deside (Makedonie)

Donoři:
Evropská komise