Institut pro evropskou politiku EUROPEUM

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM je think-tankem, který se zaměřuje na programovou, projektovou, publikační a vzdělávací činnost související s procesem evropské integrace.


Hlášení

Zdravá občanská společnost – úspěšný stát (posílení kapacit egyptské občanské společnosti)

Vedoucí projektu: Lucia Najšlová

Doba trvání projektu: ukončen (květen 2011)

Shrnutí projektu:

Záměrem projektu bylo pomoct Egyptu vybudovat partnerské a efektivní vztahy mezi státem a občanskou společností. Prostředkem k naplnění záměru bylo sdílení české zkušenosti, která měla egyptským aktérům sloužit k prosazení zdravého vztahu mezi občanskou společností a státem, vztahu, který je založený na právech a povinnostech obou stran, a na jejich partnerském postavení.

Projekt měl za cíl prostřednictvím sdílení české zkušenosti posílit know-how egyptské občanské společnosti, které využije při prosazovaní nové legislativy o úloze, právech a povinnostech NNO. Konkrétní zkušenost se týká společenské transformace v oblasti úlohy NNO na vytváření a realizaci koncepcí a aktivit ve veřejném zájmu a vytvoření profesních vazeb mezi českými a egyptskými experty a odborníky na spolupráci občanské společnosti a státu, které povedou k dlouhodobé spolupráci

Výstupy:

  • seminář v Káhiře “Strengthening Egyptian civil society: lessons from the Czech Transition”, 14-15. června 2011

Partneři:

Arab Forum for Alternatives (Egypt)

Donoři:

Ministerstvo zahraničních věcí ČR (Odbor lidských práv a transformační spolupráce)