Institut pro evropskou politiku EUROPEUM

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM je think-tankem, který se zaměřuje na programovou, projektovou, publikační a vzdělávací činnost související s procesem evropské integrace.


Hlášení

Mapování možností zemí V4 při posilování občanské společnosti v Srbsku a Gruzii

Vedoucí projektu: David Král, Vladimír Bartovic

Doba trvání projektu: ukončen (červen 2009 - prosinec 2011)

Shrnutí projektu:

Tříletý mezinárodní projekt pod vedením Centre for EU Enlargement Studies byl zaměřený na důkladné mapování podpory donorů občanské společnosti v Srbsku a Gruzii. Výzkum se zaměřil na asistenční projekty občanské společnosti a oblasti, kam směřuje nejvíce pomoci donorů. Na základě těchto poznatků byly formulovány doporučení pro ty oblasti, kde je nedostatek pomoci. Tato identifikace usnadní a podpoří využití občansko společenských asistenčních fondů zemích V4 a Mezinárodní Visegrádského fondu k efektivní podpoře demokratických hodnot v třetích zemích.

Partneři:

Center for EU Enlargement Studies - Central European University (Maďarsko)

Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (Slovensko)

Institute of Public Affairs (Polsko)

Donoři:

Mezinárodní Visegrádký Fond