Institut pro evropskou politiku EUROPEUM

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM je think-tankem, který se zaměřuje na programovou, projektovou, publikační a vzdělávací činnost související s procesem evropské integrace.


Hlášení

Posílení vlivu a přeshraniční spolupráce mezi NNO v Bosně a Hercegovině a Srbsku o evropské integraci

Vedoucí projektu: David Král

Doba trvání projektu: ukončen (říjen 2010 - květen 2012)

Shrnutí projektu:

Hlavní myšlenkou projektu bylo umožnit vytvoření koalic nevládních organizací a expert zaměřených na proces evropské integrace v Bosně a Srbsku. Tento krok měl pomoci zahájit veřejnou debatu a zvýšit povědomí občanů obou zemí o integračním procesu a podporovat rozvoje tlaku veřejnosti a expertů na státní instituce. Zároveň mělo dojít k posílení regionální spolupráce a pomůže identifikovat společné zájmy a překážky v procesu evropské integrace. Vše bylo doplněno o pohled na český příklad a zkušenosti, které Česká republika měla z předvstupního období. První část projektu se uskutečnila v Bosně a zároveň v Srbsku ve formě brainstormingového semináře pro zástupce nevládních organizací, pro experty a novináře, jehož cílem bylo vytvoření koalice, která bude vykonávat tlak na politické představitele a instituce, pokud jde o otázky evropské integrace. Na závěr projektu se uskutečnila konference v Bosně či Srbsku. Na konferenci se sešli zástupci koalic z Bosny a Hercegoviny a Srbska, jakož i čeští odborníci. Odborníci diskutovali o vybraných problémech, které byly diskutovány v rámci předešlých workshopů. Zároveň se zaměřili se na identifikaci společných zájmů pro obě země v rámci evropské integrace, vytvoří možnosti pro vytvoření příhraniční zájmové koalice.

Partneři:

European Research Centre (Bosna a Hercegovina)

Center for Euro-Atlantic Studies (Srbsko)

Donoři:

National Endowment for Democracy