Institut pro evropskou politiku EUROPEUM

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM je think-tankem, který se zaměřuje na programovou, projektovou, publikační a vzdělávací činnost související s procesem evropské integrace.


Hlášení

Předávání zkušeností s procesem evropské integrace českých nevládních organizací ukrajinským partnerům

Vedoucí projektu: David Král, Vladimír Bartovic

Doba trvání projektu: ukončen (srpen  –  prosinec 2007)

Shrnutí projektu:

Obecným cílem projektu bylo zajistit předání důležitých relevantních zkušeností českých nevládních organizací z předvstupního procesu jejich ukrajinským partnerům a tím přispět k posílení pozice stoupenců „evropského vektoru“ budoucího směřování Ukrajiny. Tyto zkušenosti se týkají role, významu a aktivit občanské společnosti v procesu evropské integrace bez ohledu na to, zda se jedná o proces rozšiřovací (česká zkušenost) nebo obecného sbližování s EU v rámci ENP (ukrajinská realita).

Partners:

Donetsk Youth Debate Centre (Ukrajina)

Donoři:

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

East East: Partnership Beyond Borders nadace OSF Praha