Institut pro evropskou politiku EUROPEUM

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM je think-tankem, který se zaměřuje na programovou, projektovou, publikační a vzdělávací činnost související s procesem evropské integrace.


Hlášení

Česká cesta do Evropy

Vedoucí projektu: David Král, Vladimír Bartovic

Doba trvání projektu: ukončen (červen – prosinec 2007)

Shrnutí projektu:

Projekt byl zaměřen na přenos zkušeností z přístupového procesu do EU z České republiky do Bosny a Hercegoviny. Projektu se účastnilo více než 40 účastníků (žurnalistů, představitelů nevládních organizací a zástupců místní samosprávy) z celé Bosny a Hercegoviny. Projekt pozůstával ze dvou hlavních aktivit: tréninků v Sarajevu a studijní cesty do České republiky. Účastníci v Sarajevu absolvovali 5 dnů intenzivních tréninků na různá témata týkající se zejména české zkušenosti s přibližováním se k Evropské unii. Účastníci studijní cesty do České republiky měli zase možnost osobně se setkat, diskutovat a navazovat nové profesionální kontakty se svými protějšky z České republiky.

Výstupy:

  • 5-denní trénink v Sarajevu
  • studijní cesta do České republiky

Partneři:

European Research Center (Bosna a Hercegovina)

Donoři:

Ministerstvo zahraničních věcí ČR (Oddělení transformační spolupráce)

East East: Partnership Beyond Borders nadace OSF Praha