Institut pro evropskou politiku EUROPEUM

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM je think-tankem, který se zaměřuje na programovou, projektovou, publikační a vzdělávací činnost související s procesem evropské integrace.


Hlášení

Sdílení zkušeností žurnalistů a nevladních organizací z přístupového procesu k EU

Vedoucí projektu: Vladimír Bartovic

Doba trvání projektu: ukončen (květen 2006 - únor 2007)

Shrnutí projektu:

Tento projekt se formou seminářů a přednášek pokusil poskytnout vědomosti, dovednosti a zkušenosti českých lektorů z různých think tanků a médií jejich kolegům z Makedonie. Semináře a přednášky přispěly k lepšímu porozumění principů, hodnot a cílů EU, rozhodovacího procesu a procesu utváření koalic v EU. Zároveň získali účastníci jasný obraz o fungování a vytváření politiky na vnitrostátní úrovni a o roli různých politických faktorů uvnitř své země. Obsah seminářů byl uzpůsoben každé cílové skupině. V poslední fázi projektu byli nejvíce motivovaní a nejslibnější účastníci pozváni do České republiky. Studijní cesta umožnila novinářům a zástupcům nevládních organizací sledovat práci českých lektorů a institucí a navázat nové pracovní vztahy.

Výstupy:

  • Studijní cesta 11 vybraných makedonských novinářů a představitelů NNO do České republiky (3. až 8. prosince). Programem studijní cesty byly přednášky a setkání s hlavními zúčastněními stranami, které se angažovali v procesu evropské integrace.
  • Workshop pro 24 účastníků v Ohridu v Makedonii (26. až 28. října)

Partneři:

Centre for Research and Policy Making (Makedonie)

Donoři:

East East: Partnership Beyond Borders nadace OSF Praha