Institut pro evropskou politiku EUROPEUM

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM je think-tankem, který se zaměřuje na programovou, projektovou, publikační a vzdělávací činnost související s procesem evropské integrace.


Hlášení

Letní škola pro běloruské studenty

Vedoucí projektu: Vladimír Bartovic

Doba trvání projektu: ukončen (červenec-září 2006)

Shrnutí projektu:

Projekt Evropská letní škola – letní škola evropských studií pro diskriminované běloruské studenty proběhl ve dnech 18. – 27. srpna 2006. Účastnilo se jej 18 studentů z různých běloruských regionů. Hlavními cíly projektu Evropská letní škola – letní škola evropských studií pro diskriminované běloruské studenty bylo umožnit perzekvovaným běloruským studentům získat nezávislé a nestranné informace o cílech, hodnotách a principech fungování Evropské unie a zároveň je nestranně a nezávisle informovat o vnějším pohledu na problematiku běloruské diktatury, poskytnout studentů platformu pro sdílení a výměnu myšlenek s českými politology, zkoumajícími proces evropské integrace, vytváření evropských politik se zaměřením na východní politiku EU a speciálně vztahy s Běloruskem, umožnit studentům z různých opozičních skupin a běloruských regionů vzájemně se poznat a společně diskutovat otázky demokracie v Bělorusku. Studentům byly prezentovány možnosti studia v České republice. Studenti absolvovali přes 30 hodin přednášek, během kterých se setkali s bývalými disidenty a se senátory ze zahraničního výboru Senátu a navštívili Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda.

Výstupy:

  • Letní škola pro 18 účastníků - studentů z Běloruska

Partneři:

Senát Parlamentu ČR

Radio Svobodná Evropa/Radio Svoboda

Rada pro mezinárodní vztahy

Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě

Univerzita Karlova v Praze

Donoři:

Ministerstvo zahraničních věcí ČR (Oddělení transformační spolupráce)