Institut pro evropskou politiku EUROPEUM

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM je think-tankem, který se zaměřuje na programovou, projektovou, publikační a vzdělávací činnost související s procesem evropské integrace.


Hlášení

Kosovská debata o evropských otázkách – kompilace osmi článků z oblasti vzdělání, vlády práva a ekonomiky

Publikace je výstupem projektu Kosovská debata o evropských otázkách. Výzkumy opakovaně potvrzují, že investice do vzdělání jsou významným zdrojem udržitelného hospodářského růstu země. Kvalitní vzdělání zvyšuje šance nové generace na lepší pracovní nabídky, a tím pádem vyšší životní úroveň. V Kosovu, zemi, která vykazuje na jedné straně nejmenší ekonomický růst v regionu (3.9 %) a nevyšší míru nezaměstnanosti (43.6 %) a na straně druhé nejvyšší míru porodností (1.6 %), a kde populace mladší 15 let tvoří 33% veškerého obyvatelstva, musí být investice na zvýšení kvality vzdělání brány vážně a použity jako nástroj, který přispěje ke změně stávající situace.

Publikace ke stažení zde (pouze v anglickém jazyce).