Institut pro evropskou politiku EUROPEUM

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM je think-tankem, který se zaměřuje na programovou, projektovou, publikační a vzdělávací činnost související s procesem evropské integrace.


Hlášení

Podpora V4 ekonomické integraci Gruzie a Moldávie do EU

Vedoucí projektu: Vladimír Bartovic

Doba trvání projektu: probíhající (červen – září 2014)

Shrnutí projektu:

Hlavním cílem projektu je asistovat Gruzijské a Moldavské vládě v nastavování koordinačních rámců s lokálnímiekonomickými komunitami a tím umožnit efektivní začlenění těchto ekonomických komunit do procesů vedoucích kpodpisu DCFTA s EU a stejně tak k jejímu následné implementaci.

Výstupy:

Partneři:

Foreign Policy Association of Moldova (Moldávie)
Institut pro evropskou politiku EUROPEUM (ČR)
demosEUROPA - Centre for European Strategy (Polsko)
The Slovak Atlantic Commission (Slovensko)
The Centre for Euro-Atlantic Integration and Democracy (Maďarsko)


Donoři:

Mezinárodní visegrádský fond