Institut pro evropskou politiku EUROPEUM

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM je think-tankem, který se zaměřuje na programovou, projektovou, publikační a vzdělávací činnost související s procesem evropské integrace.


Hlášení

Strategie a nástroje pro zvýšení veřejného povědomí o nejrůznějších aspektech evropské integrace

Vedoucí projektu: Vladimír Bartovic

Doba trvání projektu:  ukončen (leden-prosinec 2009)

Shrnutí projektu:

Projekt byl navržen s cílem poskytnout pomoc při rozvoji podpůrných nástrojů ukrajinskému veřejnému mínění o evropské integraci. Projekt byl založen na spolupráci mezi českými a ukrajinskými účastnickými organizacemi a byl realizován v obou zemích. Hlavním cílem projektu bylo předat know-how českých nevládních organizací, masových médií a veřejných organizací o nejrůznějších aspektech evropské integrace a budování veřejného povědomí o ní.


Výstupy:
  • česko-ukrajinský workshop s tréninkovými prvky s cílem vyvinout nástroje a strategie, které by bylo možné aplikovat se záměrem zvýšit veřejné povědomí o rozličných tématech evropské integrace na Ukrajině
  • studijní výlet do Prahy (14. - 19. prosince 2009) pro vybrané účastníky

Partneři:
Donetsk Youth Debate Center (Ukrajina)

Donoři:

East-East: Partnership Beyond Borders Program - Open Society Foundations

Black Sea Trust for Regional Cooperation German Marschall Fund of the United States