Institut pro evropskou politiku EUROPEUM

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM je think-tankem, který se zaměřuje na programovou, projektovou, publikační a vzdělávací činnost související s procesem evropské integrace.


Hlášení

Analýza a debata o dalším rozšiřování Evropské unie - Pojízdná akce v České republice, Polsku a Lotyšsku

Vedoucí projektu: David Král

Doba trvání projektu: ukončen (leden – prosinec 2006)

Shrnutí projektu:

Cílem projektu byla snaha o posílení politické debaty o dopadech a problémech dalšího rozšiřování EU ve třech nových členských zemích EU - České republice, Polsku a Lotyšsku. Projekt se pokusil podnítit veřejnou debatu pořádáním veřejných konferencí v těchto zemích, zviditelnit tuto problematiku v hlavních celostátních médiích a zvýšit povědomí o problému mezi klíčovými tvůrci politik jednotlivých států. V každém z nových členských států byla organizována pojízdná akce, na které se podíleli odborníci z potenciálních kandidátských zemí a odborníci z nových členských států. Tato akce zahrnovala veřejnou konferenci, expertní kulatý stůl a tiskovou konferenci/briefing s novináři.  V každém novém členském státě se zaměřila na politiku rozšíření vůči jedné konkrétní potenciální kandidátské zemi – Česká republika a Ukrajina, Polsko a Makedonie (západní Balkán obecně) a Lotyšsko a Turecko.

Výstupy:

Publikace byla podpořena Konrad-Adenauer-Stiftung a nadací OSF Praha.

Partneři:

Institute of Public Affairs (Polsko)

PROVIDUS (Lotyšsko)

Soros Foundation Latvia (Lotyšsko)

International Center for Policy Studies (Ukrajina)

Centre for Economics and Foreign Policy Studies (Turecko)

Centre for Research and Policy Making (Makedonie)

Donoři:

East East Open Society Institute