Institut pro evropskou politiku EUROPEUM

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM je think-tankem, který se zaměřuje na programovou, projektovou, publikační a vzdělávací činnost související s procesem evropské integrace.


Hlášení

Finding Common Grounds - Rediscovering the Common Narrative of Turkey and Europe

Publikace je výstupem projektu Hledání společného základu – Znovuobjevování společného vyprávění Turecka a Evropy. Soubor esejů v této knize nabízí některé z myšlenek autorů, které byly intenzivně diskutovány v mnoha evropských městech. Ať již se debaty odehrávaly v Bratislavě, Budapešti, Praze, Varšavě a samozřejmě Istanbulu, autoři těchto esejů se snažili nalézt ty nejlepší cesty z evropsko - tureckého dramatu. Tito autoři tvoří do jisté míry atypickou skupinu pasažérů nacházejících se ve společném železničním vagónu, který rychle míří k místu, kde trať zřejmě končí.

Publikace ke stažení zde (pouze v anglickém jazyce).