Institut pro evropskou politiku EUROPEUM

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM je think-tankem, který se zaměřuje na programovou, projektovou, publikační a vzdělávací činnost související s procesem evropské integrace.


Hlášení

Racionalizace sítě zastupitelských úřadů ČR

Účastníci projektu: Tomáš Weiss, Helena Schulzová, Martina Rubešková

Doba trvání projektu: ukočen (listopad 2012 – září 2013)

Shrnutí projektu:

Hlavním výstupem projektu bude výzkumná studie hodnotící současnou síť zastupitelských úřadů ČR (ZÚČR) s návrhem na její průběžnou optimalizaci. Výzkumná zpráva bude obsahovat metodiku pro tuto optimalizaci a zároveň analýzu optimalizace zastupitelských sítí dalších zemí. Výzkumná zpráva bude vypracována pouze pro potřeby Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Donoři: Technologická agentura ČR