Institut pro evropskou politiku EUROPEUM

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM je think-tankem, který se zaměřuje na programovou, projektovou, publikační a vzdělávací činnost související s procesem evropské integrace.


Hlášení

Priority a koordinace Visegrádské čtyřky během kyperského předsednictví Radě EU

Vedoucí projektu: Lucia Najšlová, Tomáš Weiss

Doba trvání projektu: ukončen (květen-červenec 2012)

Shrnutí projektu:

Projekt je příspěvkem do debaty o spolupráci zemí Visegrádské čtyřky při přípravě na kyperské předsednictví Radě EU ve druhé polovině roku 2012. Výsledkem projektu bude výzkumná studie zabývající se očekáváními klíčových aktérů z průběhu kyperského předsednictví a workshop v Praze, kterého se zúčastní experti z EU, Kypru, Turecka a Visegrásdké čtyřky.

Výstupy:
 

Partneři:

Slovak Foreign Policy Association (Slovensko)

DEMOS EUROPA-Center for European Strategy (Polsko)

Hungarian Institute of International Affairs (Maďarsko)

Donoři:


Mezinárodní visegrádský fond