Institut pro evropskou politiku EUROPEUM

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM je think-tankem, který se zaměřuje na programovou, projektovou, publikační a vzdělávací činnost související s procesem evropské integrace.


Hlášení

Kdo se bojí kyperského předsednictví EU?

Vedoucí projektu: Lucia Najšlová, Tomáš Weiss

Doba trvání projektu:  ukončen (leden-říjen 2012)

Shrnutí projektu:

Cílem projektu je prozkoumat očekávání spojená s nadcházejícím kyperským předsednictvím v Radě EU ve druhém pololetí roku 2012. Přístupové rozhovory s Tureckem se jeví jako klíčová otázka, se kterou se bude Kypr během svého předsednictví potýkat. Několik členských zemí i Turecko samotné vyjádřily obavy nad charakterem nadcházejícího procesu a schopnosti EU jednat v souladu se svými strategickými a zahraničněpolitickými závazky. Naše analýza prozkoumá preventivní činy a vytváření koalic mezi členskými státy před začátkem předsednictví a následně je komparativně analyzuje s průběhem předsednictví. Výsledkem projektu bude zpráva, založená na terénním výzkumu a zkoumání relevantních dokumentů týkajících se evropské zahraniční politiky, která objasní očekávání spojená s nadcházejícím kyperským předsednictvím Radě EU ve druhé polovině roku 2012.

Výstupy:

Donoři:
CEE Trust