Institut pro evropskou politiku EUROPEUM

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM je think-tankem, který se zaměřuje na programovou, projektovou, publikační a vzdělávací činnost související s procesem evropské integrace.


Hlášení

The Unclear Border between Internal and External Security in the European Union: Impact of the Lisbon Treaty

Tomáš Weiss: The Unclear Border between Internal and External Security in the European Union: Impact of the Lisbon Treaty. Politologický časopis roč. 18, číslo 3.

Odkaz na Politologický časopis zde.

Abstrakt:

Členské státy EU jsou ukázkovými příklady post-moderních zemí, které byly významně ovlivněny stírající se hranicí mezi „vnitřkem“ a „venkem“, mezi vnitřní a vnější bezpečností. V tomto procesu sehrála důležitou roli evropská integrace. Spolupráce v oblastech společné bezpečnostní a obranné politiky a spravedlnosti a vnitřních věcí zpochybnila tradiční roli hranic, což se projevuje v práci některých evropských institucí jako například Civilně-vojenské buňky či Společného situačního centra. Tento text analyzuje dopad Lisabonské smlouvy na právní podstatu, instituce a obsah bezpečnostní politiky EU. Klade si otázku, zda opatření Lisabonské smlouvy představují pokrok nebo krok zpět v otázce komplexního přístupu k bezpečnosti.