Institut pro evropskou politiku EUROPEUM

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM je think-tankem, který se zaměřuje na programovou, projektovou, publikační a vzdělávací činnost související s procesem evropské integrace.


Hlášení

Bezpečnostní rozměr českého předsednictví v Radě EU

Bezpečnostní a obranná politika byla v průběhu posledních deseti let jedním z hlavních motorů evropské integrace. Evropská unie se dlouhodobě snaží hrát větší roli v mezinárodní politice obecně a v bezpečnostních tématech zvláště, protože právě v otázkách bezpečnosti a vysoké diplomacie bývá považována za trpaslíka. Druhů "bezpečnosti" je ovšem celá řada - a české předsednictví v Radě EU se musí nějak vypořádat se všemi.

Článek byl napsán pro Euroskop, 26. ledna 2009. Jeho znění naleznete na www.euroskop.cz.

Autorem je Tomáš Weiss.