Institut pro evropskou politiku EUROPEUM

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM je think-tankem, který se zaměřuje na programovou, projektovou, publikační a vzdělávací činnost související s procesem evropské integrace.


Hlášení

Česká debata o víceletém finančním rámci Evropské unie

Vedoucí projektu: David Král, Vladimír Bartovic

Doba trvání projektu: ukončen (květen –prosinec 2011)

Shrnutí projektu:

Projekt byl zaměřen na zahájení odborné debaty v České republice na téma příštího víceletého finančního rámce EU. Očekává se, že Evropská komise zveřejní podrobný návrh finanční perspektivy v červnu 2011. Lisabonská smlouva vtělila finanční perspektivu do primárního práva EU a změnila procedury spojené s jejím přijetím. Dosud není jisté, zda tzv. víceletý finanční rámec bude přijat na doposud tradičních 7 let, neboť Lisabonská smlouva vyžaduje pouze minimum 5 let. Debata zahájena v říjnu 2010 Bílou knihou EK o přezkoumání rozpočtu ukazuje, že následující finanční perspektiva dozná podstatných změn – jak na příjmové tak i výdajové části. Zdá se, že názory zúčastněných stran (EK, EP a 27 členských států) jsou podstatně odlišné. Výchozí česká pozice k vyjednávání (stejně jako ostatních členských států) se bude muset vyvíjet v průběhu tohoto roku. Je pravděpodobné, že se do debaty zapojí mnoho stran, jež přinesou mnoho odlišných argumentů. Vytvoření celospolečenského konsenzu v české společnosti ohledně finanční perspektivy EU se tudíž může stát obtížným úkolem.

Cíle projektu bylo dosaženo vytvořením odborných pracovních skupin, které se zabývaly 7 odlišnými tématy vztahujícími se k rozdílným politickým oblastem finanční perspektivy, jakož i příjmové části rozpočtu EU. Každá pracovní skupina vytvořila studii, která poskytne doporučení české vládě ohledně vyjednávání o finanční perspektivě. Studie byly následně publikovány.

Výstupy: 

Kulaté stoly

  • Rozpočet EU: vnější vztahy, úterý 27. září od 15:00 do 17:00 v Evropském domě. Vystoupil Tomáš Weiss (Fakulta sociálních věd UK/EUROPEUM), jeho oponentem byl Šádí Shanaáh (Glopolis).

  • Rozpočet EU: výzkum a inovace, pondělí 3. října od 15:00 do 17:00 v Evropském domě. Na semináři vystoupili Lubor Lacina a Jan Ostřížek (Ústav financí, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně). Oponentem byla Táňa Perglová. 

  • Rozpočet EU: zemědělství a rozvoj venkova, pondělí 10. října od 15:00 do 17:00 v Evropském domě. Na semináři vystoupila Tereza Svačinová (FSV UK v Praze/EUROPEUM).  Oponentem byla Blanka Křivánková (Glopolis).

  • Rozpočet EU: strukturální fondy (investice do růstu a pracovních míst v evropských regionech), pondělí 17. října od 15:00 do 17:00 v Evropském domě. Na semináři vystoupil Radomír Špok (EUROPEUM), oponentem byl Petr Volek (Hope-E.-S.).

  • Rozpočet EU: energetika a ochrana klimatu, pondělí 31. října od 15:00 do 17:00 v Evropském domě. Na semináři vystoupil Ondřej Pašek (CEE Bankwatch), oponentem byl Jiří Dusík (Integra Consulting Services).

  • Rozpočet EU: nástroj pro propojení Evropy, pondělí 7. listopadu od 15:00 do 17:00 v Evropském domě. Na semináři vystoupil Pavel Přibyl (Dopravní federace), jeho oponentem byl Martin Robeš (Ministerstvo životního prostředí ČR).

  • Rozpočet EU: vlastní zdroje, úterý 22. listopadu od 15:00 do 17:00 v Evropském domě. Na semináři vystoupil Jan Čáslavka (Glopolis), jeho oponentem byl Jan Ostřížek (Ústav financí, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně).

Partneři:

Glopolis (Praha)

Donoři:

Pražská kancelář Heinrich Böll Stiftung