Institut pro evropskou politiku EUROPEUM

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM je think-tankem, který se zaměřuje na programovou, projektovou, publikační a vzdělávací činnost související s procesem evropské integrace.


Hlášení

Thing Global – Act European – Příspěvek evropských think-tanků k francouzskému, českému a švédskému předsednictví (TGAE)

Vedoucí projektu za EUROPEUM: David Král

Doba trvání projektu: ukončen (2007 - květen 2008)

Shrnutí projektu:

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM byl aktivně zapojen do mezinárodního projektu „Think global-Act European - Příspěvek evropských think-tanků k francouzskému, českému a švédskému předsednictví (TGAE)“, který měl za cíl formulovat doporučení k prioritním oblastem programu předsednického tria – Francie, České republiky a Švédska. Projekt se odehrál pod vedením francouzského institut Notre Europe a Fondation pour l’innovation politice a sdružil omezený počet think-tanků.  Výstupem byla společná publikace tzv. policy paperů, které byly poprvé představeny v květnu 2008 v Paříži. Projektu vyjádřily podporu vlády všech tří zemí předsednického tria. Pěti vytyčenými obecnými tématickými okruhy jsou: udržitelný rozvoj, růst a zaměstnanost, justice, bezpečnost a vnitro, demokracie v EU a role EU ve světě.

Výstupy:

Partneři:

Foundation pour l´Innovation politique (Francie)

Notre Europe (Francie)

Bruegel (Belgie)

Centre for European Policy Studies (Belgie)

Center for European Roforme (Velká Británie)

DemosEuropa (Polsko)

Danish Institute for International Studies (Dánsko)

European Council on Foreign Relations (Londýn-Madrid-Berlín-Paříž)

Hellenic Foundation for European and Foreign Policy Eliamep (Řecko)

European Policy Centre (Belgie)

Swedish Institute for European Policy Studies (Švédsko)

Stiftung Wissenschaft und Politik (Německo)


Donoři:

Projekt byl realizován pod záštitou Alexandra Vondry, místopředsedy vlády České republiky pro evropské záležitosti, Jean-Pierre Jouyeta, francouzského státního tajemníka pro evropské záležitosti a Cecilie Malström, ministryně pro záležitosti Evropské unie z úřadu premiéra Švédska.