Institut pro evropskou politiku EUROPEUM

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM je think-tankem, který se zaměřuje na programovou, projektovou, publikační a vzdělávací činnost související s procesem evropské integrace.


Hlášení

STOP sociálnímu vyloučení

Vedoucí projektu: Zuzana Kasáková

Doba trvání projektu: ukončen (2007)

Shrnutí projektu:

Cílem projektu STOP sociálnímu vyloučení bylo seznámit veřejnost, neziskové organizace a zástupce obcí a regionů s tématem sociálního začleňování. Byly tak představeny zajímavé a originální projekty, které novými formami a přístupy řešily problémy sociálně vyloučených skupin, jako například dlouhodobě nezaměstnaných, zdravotně postižených nebo seniorů. Jejich prezentace posloužila jako inspirace a návod i dalším organizacím či obcím. V rámci projektu byla pozornost zaměřena také na témata aplikace nového zákona o sociálních službách, čerpání prostředků ze strukturálních fondů v letech 2007–2013 a efektivnímu nastavení systému čerpání především pro poskytovatele sociálních služeb. Jedním z klíčových témat projektu bylo uplatňování konceptu sociální ekonomiky v podmínkách České republiky.


image

Výstupy:

  • Články publikované na EurActiv.cz. Seznam zde (články prosinec až únor) a zde (březen až květen).

Partneři:

Projekt společně realizoval konsorcium sdružující Informační centrum neziskových organizací, o.p.s. (hlavní řešitel), SKOK (sdružující poskytovatele sociálních služeb z řad NNO), Národní síť Zdravých měst, Institut pro evropskou politiku EUROPEUM a EAPN Česká republika.

Donoři:

Evropská komise