Institut pro evropskou politiku EUROPEUM

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM je think-tankem, který se zaměřuje na programovou, projektovou, publikační a vzdělávací činnost související s procesem evropské integrace.


Hlášení

Publikace: Vízová politika Evropské unie a Spojených států – výzvy pro transatlantické partnery; Protiteroristické politiky v Evropě

Tato publikace představuje výstup druhého výzkumného projektu pro nadaci German Marshall Fund of the United States, jehož nositelem byl Institut pro evropskou politiku EUROPEUM. Zastřešujícím cílem projektu bylo prozkoumat některé aspekty týkající se proměn vnitřní bezpečnosti ve Spojených státech a Evropské unii po útocích z 11. září a také identifi kovat možné oblasti spolupráce i případné rozpory mezi oběma partnery. Zvláštní pozornost byla věnována stanoviskům nových členských států EU, především těch středoevropských, které musely čelit výzvám vyplývajícím z integrace do dynamicky se rozvíjející politiky svobody, bezpečnosti a spravedlnosti v rámci Evropské unie.

Publikaci je k dispozici zde a zde.