Institut pro evropskou politiku EUROPEUM

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM je think-tankem, který se zaměřuje na programovou, projektovou, publikační a vzdělávací činnost související s procesem evropské integrace.


Hlášení

Diskusní příspěvek: Vícerychlostní Evropa a role ČR v ní

Diskusní příspěvek Vícerychlostní Evropa a role ČR v ní hodnotí praxi vícerychlostní Evropy v kontextu současného vývoje v Evropské unii, především pak v souvislosti s opatřeními přijatými v posledních letech ke konsolidaci eurozóny. Je strukturován do několika částí. V první části stručně vymezuje fenomén vícerychlostní Evropy a jeho jednotlivé formy. Ve druhé části se pak věnuje možným právním a institucionálním dopadům vývoje v eurozóně v souvislosti s vícerychlostní Evropou. Závěrečná část diskusního příspěvku je věnována klasifikaci členských států ve vztahu k Hospodářské a měnové unii. Otázky, vyplývající z tohoto příspěvku, jsou převážně zaměřeny na rizika, která mohou ze současného vývoje vyplývat pro Českou republiku. Diskusní příspěvek byl zpracován jako součást projektu Série kulatých stolů k otázkám strategických zájmů ČR v EU.


Napsali: Vladimír Bartovic, David Král