Institut pro evropskou politiku EUROPEUM

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM je think-tankem, který se zaměřuje na programovou, projektovou, publikační a vzdělávací činnost související s procesem evropské integrace.


Hlášení

The EU Single Market - An Agenda of Consensus for the Polish Presidency?

Tento policy paper je výstupem projektu Polské předsednictví v Radě EU 2011: očekávání z hlediska České republiky a možnosti spolupráce, který realizoval Institut pro evropskou politiku EUROPEUM ve spolupráci s Institute of Public Affairs za podpory Česko-polského fóra MZV ČR.

Policy paper The EU Single Market – An Agenda of Consensus for the Polish Presidency.

Autorem je Věra Řiháčková.