Institut pro evropskou politiku EUROPEUM

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM je think-tankem, který se zaměřuje na programovou, projektovou, publikační a vzdělávací činnost související s procesem evropské integrace.


Hlášení

Série kulatých stolů k otázkám strategických zájmů ČR v EU

Vedoucí projektu: David Král, Vladimír Bartovic

Doba trvání projektu: probíhající (leden – prosinec 2013)

Shrnutí projektu:

Tento projekt je zaměřen na rozvinutí odborné debaty v otázkách strategického působení a zájmů České republiky v Evropské unii. Cílem je umožnění expertní výměny názorů mezi zástupci především nestátní a akademické sféry na straně jedné a zástupci státní správy, zabývající se evropskou problematikou, a experty politických stran na straně druhé. Takováto platforma by pak měla přispět k budování širšího odborného konsensu ohledně klíčových otázek budoucího vývoje EU a formulaci strategických koncepcí v těchto oblastech na straně státní správy a politické reprezentace, s cílem jejího etablování jakožto permanentní iniciativy pro dialog mezi odborníky ze státní sféry, nestátní sféry a zástupci relevantních politických stran.

Výstupy:

  • Kulatý stůl Silná bezpečnostní a obranná politika EU jako zájem ČR? Uzavřena akce se uskutečnila ve čtvrtek 28. března 2013 od 15 do 17 hodin na Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Účastníci diskutovali o bezpečnostním prostředí a institucionálním rámci, o rozvoji schopností či o vazbě bezpečnostní politiky na politiku zahraniční a hospodářskou.
  • Kulatý stůl Otázka budoucnosti Spojeného království v Evropské unii a jeho implikace. Uzavřena akce se uskutečnila ve středu 24. dubna od 14 do 16 hodin na Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Účastníci diskutovali o požadavcích Velké Británie vůči EU, o postoji České republiky a o možných scénářů vztahů VB a EU.
  • Kulatý stůl Východní parnterství: kam po Vilniusu? Uzavřena akce se uskutečnila v pondělí 17. června od 15 do 17 hodin na Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Účastníci hodnotili dosavadní aktivitu ČR v rámci VP, na co by se měla zaměřovat do budoucna a co konkrétního může státům VP nabídnout.
  • Kulatý stůl efektivní podpora demokracie: nástroje a aktivity EU. Uzavřená akce se uskutečnila ve čtvrtek 10. října 2013 od 14 do 16 hodin na Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Účastníci debatovali o podpoře demokracie a lidských práv ve vnějších vztazích EU a o efektivitě současných nástrojů, kterými EU disúponuje vůči členským zemím.
  • 6 odborných seminářů, 6 podkladových studií

Partneři:

MZV ČR

Vybraní experti z dalších českých think-tanků, nevládních neziskových organizací, zástupců politických stran, vybraných oblastí státní správy ČR

Donoři:

Ministerstvo zahraničních věcí ČR – odbor veřejné diplomacie