Institut pro evropskou politiku EUROPEUM

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM je think-tankem, který se zaměřuje na programovou, projektovou, publikační a vzdělávací činnost související s procesem evropské integrace.


Hlášení

Evropská letní škola 2013 - United States of Europe

Vedoucí projektu: Radomír Špok

Doba trvání projektu: každoroční projekt (od roku 2002)

Shrnutí projektu:

Evropská letní škola se zaměřuje na perspektivy evropské integrace v tomto desetiletí. Kurzy zdůrazňují zvláštní situaci, ve které se nacházejí státy střední Evropy (Česká republika, Polsko, Maďarsko), a pokusí se odpovědět na otázku, do jaké míry stále setrvávají rozdíly v myšlenkách a vizích starých a nových členských států EU. Účastníci Evropské letní školy se učí a  následně diskutují o různých otázkách jednotlivých politik.

Evropská letní škola 2013 "United States of Europe - Federalization As A Response to EU Crisis?" se zaměří na perspektivy evropského integračního procesu v tomto desetiletí, přičemž vezme v úvahu současnou politickou a ekonomickou krizi EU.

Letošní Více informací o Evropské letní škole 2013 naleznete zde

Partneři:

Karlova Univerzita v Praze

Prague College