Institut pro evropskou politiku EUROPEUM

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM je think-tankem, který se zaměřuje na programovou, projektovou, publikační a vzdělávací činnost související s procesem evropské integrace.


Hlášení

EP Generation: cesta ke společné Evropě, Evropský parlament a já: 50 let od Římských smluv

Vedoucí projektu: Věra Řiháčková

Doba trvání projektu: ukončen (březen 2007 – únor 2008)

Shrnutí projektu:

Záměrem projektu bylo zvýšit povědomí české veřejnosti o roli a práci Evropského parlamentu. Projekt mířil především na věkovou skupinu 17-23 let. Role a fungování Evropského parlamentu je v rámci české debaty o EU všeobecně opomíjena. Volební účast v posledních volbách do EP přitom spadla hluboko pod průměr EU. Tento projekt nabídl sérii 13 regionálních debat pro širokou veřejnost, 13 přednášek pro středoškolské studenty v jednotlivých krajích, mezinárodní konferenci, letní školu věnovanou Evropskému parlamentu, kterou uskutečnil Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, dvě série přednášek a seminářů na vybraných vysokých školách v ČR a pravidelné publikování zpráv, analýz a link dossier o EP na www.euractiv.cz.

Výstupy:

Partneři:

Konrad-Adenauer-Stiftung Zastoupení v ČR - vedoucí projektu

Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity

Donoři:

Evropský parlament

Konrad-Adenauer-Stiftung Zastoupení v ČR